Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Стефан Илчев – „Продължавам“

Stefan Ilchev & Danna Donku

Ще започна със Стефан Илчев . С него се запознахме преди 15 години в общаприятелска компания. Написахме един от неговите текстове заедно и много бързоразбрах, че искам да се развивам професионално в тази насока. През годинитесме създали много красиви песни, …

error: Content is protected !!