Аз съм кралицата.

Дните ми са преброени.

Една погрешна стъпка – и любимите ми ще умрат.

Заложих на карта най-скъпото си.

Аз съм кралицата!

По принуда. Предишната кралица е заключена в Тъмницата на изчезналите.

Всеки избор носи последствия.

И възмездие.

❝Бях само на 13 години, когато топлината изчезна от живота ни, вкусната храна – от трапезата ни, а радостта и спокойствието – от семейството ни. Вече сме твърде гладни и премръзнали, за да мислим за нещо друго освен за оцеляване. Вулканът Крез изригна без предупреждение.❞

 ❝Винаги съм харесвала по-слабите. Да ги мачкам, да ги унижавам. Да бъркам в мозъците им и да ги карам да се страхуват. Да се ровичкам в най-страшните им кошмари и да им разказвам за тях. Слабохарактерният човек не умее да се съпротивлява. Страхува се да не се подчини. Обичам този страх в очите, той ми доставя удоволствие.❞

 ❝Съжалявах единствено, че хората, които най-много исках да страдат, щяха да изгорят в съня си, без да мога да видя в очите им онзи страх, който непрекъснато търсеха в моите.❞ 

❝Завива ми се свят от шока, че той е сграбчил косата ми, когато осъзнавам, че е разхлабил хватката си, но лицата ни са все така на близко разстояние. Той може да види страха в очите ми зад мрежата на воалетката, както и аз успявам да зърна някакъв необясним пламък в студения му поглед. Дръпва панделката ми и я прибира в джоба си.– Това е наказанието Ви, задето имате толкова остър език..❞

 ❝Все едно съм прашинка между два свята и не мога да реша накъде да поема. Разкъсват ме демоните на миналото.❞.

❝Никога не съм мечтала да бъда кралица. Никога допреди онзи щастлив ден, в който зърнах кралица Каландрия.❞ 

Узурпаторките (Сага за Еландрия, #1)
error: Content is protected !!