Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

И ДВАМАТА ПЕЧЕЛИМ

love puzzle

Един мой нереализиран текст от проект за песен на Нелина… Всъщност тя харесала текста ми, но музиката не ѝ паснала и песента пропадна. Заедно с моя текст. Това е често явление, но пък аз много си го харесах и си …

error: Content is protected !!