Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Майчина прегръдка

Maichina pregrudka

„Нарисувай ми майка, която да ме обича, и все едно си нарисувал света ми.“ Затварям очи и си спомням колко е хубаво да изляза навън без чадър, капките да барабанят по улицата, докато попиват в дрехите ми. В душата ми. …

error: Content is protected !!