Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Храна или отрова?

giva a hand

Но ръката ти е топла и ме стисва –
кошмарите ми тихо се топят.
Най-тъмното във мен изгасва
пред светлината в някой друг.

error: Content is protected !!